ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นม.6 โรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจฝุ่นจิ๋ว PM2.5

สร้างสรรค์กิจกรรมจัดโดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเกมส์


โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ระดับประถมศึกษาประจําปี 2563


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดการแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2563

ณ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2563


การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ณ วันที่ 11-13 ตุลาคม 2563


img-left

การแข่งขันกีฬาสควอชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาสคอวชแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ข่าวสารวิชาการ