img-left

การแข่งขันสควอช The 7 th RBSC Squash Youth Tournament

จัดโดย ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563


img-left

การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานอายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน 2563

จัดโดย โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


img-left

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนราชวินิต
วันที่ 12 มกราคม 2563


img-left

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปี 2562

จัดโดย กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 19-20 กันยายน 2562


img-left

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย ครั้งที่ 16

ณ วันที่ 8 กันยายน 2562


การแข่งขันเขียนบันทึก Differ Sheet ครั้งที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ วันที่ 8 กันยายน 2562

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร