ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

 

               ในปีการศึกษา 2563 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนราชินีบน ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และนำรายได้สมทบทุนต่อเติมศาลาธรรมสังเวช ณ วัดเที่ยงธรรมพนาวัน ตำบลหมูสี อำเภอปาดช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

               จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการกุศลครั้งนี้ โดยท่านผู้ปกครองสามารถมอบเงินทำบุญทอดกฐิน ได้ที่ครูประจำชั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออานิสงส์การกฐินและอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ

ดาวน์โหลดเอกสาร  ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

โทรศัพท์ 0-2241-5925 ต่อ 122
โทรสาร 0-2669-1978

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร