การดื่มนมของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนราชินีบนขอชี้แจงเรื่องการดื่มนมของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมโรงเรียนชนิดถุงหรือชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ผลิตโดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งนักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนค่านมจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดื่มนมจืดชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 ซีซี รสจืดไทยเดนมาร์ค ซึ่งนักเรียนจะเสียค่าใช้จ่ายตามที่โรงเรียนกำหนด

3. นักเรียนที่แพ้นม หรือมีปัญหาสุขภาพเมื่อดื่มนม กรุณาให้นักเรียนนำเครื่องดื่มชนิดอื่นมาดื่มแทน

4. กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่างของจดหมายเรื่องการดื่มนมของนักเรียน และส่งกลับที่ครูประจำชั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  จดหมายการดื่มนมของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โทรศัพท์ 0-2241-5925 ต่อ 288  หน่วยงานอนามัยโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร