ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ด้วยงานอนามัย โรงเรียนราชินีบน จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2019-2020 Southern (4 สายพันธุ์) ให้กับนักเรียน ได้แก่

1. an A / Hawaii / 07 / 2019 ( H 1 N 1 ) pdm 09 – like virus

2. an A / Hong Kong / 45 / 2019 ( H 3 N 2 ) – like virus

3. a B / Washington / 02 / 2019 ( B / Victoria lineage ) like virus : and

4. a B / Phuket / 3073 / 2013 ( B / Yamagata lineage) like virus.

ข้อกำหนดการฉีดวัคซีน ได้แก่

          1. ไม่เคยแพ้ยา หรือไข่

          2. อายุ 9 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 1 เข็ม สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 1 ปี

          3. อายุ 3-9 ปี เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ฉีด 1 เข็ม สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 1 ปี

          4. อายุ 3-9 ปี ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ฉีด 2 เข็ม สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 1 ปี (ระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน)

ข้อยกเว้นในการฉีดวัคซีน ได้แก่

- มีไข้สูง

- มีประวัติแพ้ไข่ทุกชนิด

- แพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม  Kanamycin , Neomycia sulphate

วัคซีนที่ใช้ฉีดในครั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะฉีดโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมิชชั่น ดังนี้ เข็มที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  เข็มที่ 2 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
หมายเหตุ   ขอเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2563 และเข็มที่ 2 เป็นวันที่ 9 ตุลาคม 2563

          ในการนี้ หากท่านผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนในปกครองของท่านฉัดวัคซีน กรุณากรอกใบตอบรับ พร้อมส่งคืนที่ครูประจำชั้น ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัคซีน เข็มละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ชำระกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมิชชั่น ในวันที่มีการฉีดวัคซีน

         

ดาวน์โหลดเอกสาร  จดหมายฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

โทรศัพท์ 0-2241-5925 ต่อ 288  หน่วยงานอนามัยโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร