ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนราชินีบน จะตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมิชชั่นมาให้บริการ รายละเอียดของการตรวจสุขภาพมีดังนี้

ชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6

          - ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพภายในช่องปาก

          - ตรวจสายตา (ประถม 3-6)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

          - ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพภายในช่องปาก

          - ตรวจสายตา ม.1-6 (ม.3 และ ม.6 ตรวจเพิ่มตาพร่องสี)

          - ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  จดหมายตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โทรศัพท์ 0-2241-5925 ต่อ 288  หน่วยงานอนามัยโรงเรียน

 

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร