การจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร