แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 และตารางสอบ

 


โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของทุกชั้นเรียนดังนี้

ระดับชั้น วันที่สอบ วันที่หยุดทบทวนบทเรียน
 ป.1  ไม่มีการสอบกลางภาค*  เรียนตามปกติ
 ป.2 - ป.5  วันที่ 31 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2563  วันที่ 1 และ 3 กันยายน 2563
 ป.6  วันที่ 1 และ 3 กันยายน 2563  วันที่ 31 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2563


ในการนี้ โรงเรียนจึงเรียนมายังท่าน เพื่อทราบและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลกวดขันบุตรหลานให้ทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง และโปรดส่งแบบตอบรับที่ครูประจำชั้นภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563


แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

        ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ในการนี้ทางโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 ของระดับมัธยมศึกษาดังนี้

ระดับชั้น วันที่สอบ วันที่หยุดทบทวนบทเรียน
 ม.2 และ ม.6  วันที่ 28,31 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2563  วันที่ 27 สิงหาคม , 1 และ 3 กันยายน 2563
 ม.1 , ม.3 , ม.4 และ ม.5  วันที่ 27 สิงหาคม, 1 และ 3 กันยายน 2563  วันที่ 26, 28, 31 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2563


ในการนี้ โรงเรียนจึงเรียนมายังท่าน เพื่อทราบและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลกวดขันบุตรหลานให้ทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง และโปรดส่งแบบตอบรับ ที่ครูประจำชั้นภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร  

     - จดหมายกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 (ระดับประถมศึกษา)

     - จดหมายกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 (ระดับมัธยมศึกษา)


ตารางสอบ

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โทรศัพท์ 0-2241-5925   โทรสาร 0-2669-1978

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร