แจ้งห้องเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 class65

 


ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเครื่องหมาย * ให้ติดต่อครูประจำชั้นหรือครูหัวหน้าแผนกค่ะ

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ข่าวสารวิชาการ