แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ระเบียบปฏิบัติในการเปลี่ยนแผนการเรียน กรณีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 04 ต.ค. 60 125
การเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 27 ก.ย. 60 145
กำหนดการ "ค่ายสร้างสรรค์อาชีพของหนู" 06 ก.ย. 60 209
แจ้งกำหนดการ การเรียนต่อเนื่องในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 01 ก.ย. 60 321
[เปลี่ยนแปลง]กิจกรรม STEM English Came Kindergarten 2-3 24 ส.ค. 60 283
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ค่ายมุ่งมั่นพัฒนาสู่อาชีพ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 24 ส.ค. 60 206
การตรวจ และรักษาทางทันตกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ 07 ส.ค. 60 90
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี 04 ส.ค. 60 119
ขอเชิญร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา 27 มิ.ย. 60 62
สอบถามปัญหาการใช้งาน Rajinibon Connect 26 มิ.ย. 60 147
การฝากเงินออมสินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 22 พ.ค. 60 264
การให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 18 พ.ค. 60 454
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60 200
การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60 382
การดื่มนมของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 18 พ.ค. 60 324
ประชาสัมพันธ์รายการโปรแกรมสอนเสริมพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 06 พ.ค. 60 2397
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 20 ก.พ. 60 691
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมสอนภาคฤดูร้อนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 11 ก.พ. 60 740
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 11 ก.พ. 60 385
กำหนดการการขอวีซ่า และปฐมนิเทศของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TWE SUMMER ๒๐๑๖ 10 ก.พ. 60 404
classroom
gmail
varasan

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco