mapin60

 

<<คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขนาดใหญ่>>

แผนผังภายในบริเวณโรงเรียนราชินีบน
อาคาร ๑  อาคารพิจิตรจิราภา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
อาคาร ๒  อาคารทะเบียนวัดผล
อาคาร ๓  อาคารฝ่ายบริหารจัดการ
อาคาร ๔  อาคารห้องสมุด
อาคาร ๕  อาคารวิทยาศาสตร์
อาคาร ๖  อาคารประถมศึกษา (ปิดปรับปรุงและซ่อมแซม ปีการศึกษา ๒๕๖๑)
อาคาร ๗  หอประชุมวไลยอลงกรณ์
อาคาร ๘  อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น
อาคาร ๙  อาคารวงศ์ทิพย์สุดา (การศึกษาปฐมวัย)
อาคาร ๑๐  อาคารยิมเนเซียม ๓
อาคาร ๑๑  อาคารสโมสร
อาคาร ๑๒  อาคารเอนกประสงค์
อาคาร ๑๓  โรงครัว
อาคาร ๑๔  สระว่ายน้ำสมรศรีโสภา
 -
อาคารสิริภูมิ , โรงครัว (อาคารนักเรียนประจำ)
 - อาคาร ๘๔ปี ราชินีบน

       หมายเหตุ : - สำรวจข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๐

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco