เนื้อหา

62

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓

       ด้วยแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ (มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและตารางสอบ)
    สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ในวันศุกร์ที่ ๑๙ , วันอังคารที่ ๒๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
    และให้นักเรียน หยุด เพื่อทบทวนบทเรียน
    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘, วันจันทร์ที่ ๒๒ และวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

๒. กำหนดวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว และรับสมุดรายงานผลการเรียน ยังคงใช้กำหนดการเดิม
    หมายเหตุ แจ้งกำหนดการของมัธยมศึกษาตอนต้นicon click

 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๒๒๕, ๒๑๒ และ ๒๑๓
โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๙๗๘

Attachments:
Download this file (62-2557.pdf)ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียน[ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓]521 kB