" ประกาศผลการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา "*** USER และ PASSWORD จะได้รับทาง EMAIL หลังจากยืนยันการชำระเงินค่าใบสมัคร ใช้เวลา 7 วันทำการ ***