แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

กรุณารอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2241-5925 ต่อ 411 ในวันและเวลาราชการ

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564

ให้มารายงานตัวกับครูประจำชั้น และชำระเงินค่าอุปกรณ์-เครื่องใช้ตลอดปีการศึกษา ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารวันประกาศผล

พร้อมวัดตัวตัดเสื้อผ้า ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-11.30 น. ณ อาคารวงศ์ทิพย์สุดา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2241-5925 ต่อ 300 ในวันและเวลาราชการ

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก