โรงเรียนราชินีบนขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนราชินีบนจึงขอแจ้งเลื่อน จากวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็น วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยแก่นักเรียน เพื่อให้มีวันและเวลาเรียนครบตามหลักสูตรต่อไป


กิจกรรมครบรอบ ๙๐ปี ราชินีบน English Camp 2019 โรงเรียนราชินีมูลนิธิ เข้าสู่เว็บไซต์หลัก