Slider
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนราชินีบน

โรงเรียนราชินีบนมุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็น “กุลสตรีไทย 4.0” คือ เป็นกุลสตรีที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถนะของพลเมืองไทย 4.0 เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและถือเป็นอัตลักษณ์ที่โรงเรียนมุ่งพัมนาให้เกิดการกับนักเรียนโรงเรียนราชินีบน


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ "ยุทธศาสตร์ทางวิชาการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับที่ ๗"

(ปีการศึกษา 2562 - 2564)

 

Card image

ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม
Card image

ยกระดับอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนให้เป็นพลเมืองไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม
Card image

ยกระดับเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร