วันที่เผยแพร่รายการ
18/7/2566 รายงานผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกาา ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชินีบน 
16/08/2565
 11/08/2565
รายงานผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564โรงเรียนราชินีบน Click
  • รายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำแนกตามรายบุคคล คณะ และมหาวิทยาลัย Download
06/08/2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชินีบน

  • รายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำแนกตามมหาวิทยาลัยและคณะ และรายบุคคล pdf Download
22/07/2564
01/09/2563

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนราชินีบน

  • รายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำแนกตามประเภทสถาบันการอุดมศึกษา pdf Download
30/06/2563 แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 5 กลุ่มวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 pdf Download
30/06/2563 แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 5 กลุ่มวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 pdf Download
30/06/2563 แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 5 กลุ่มวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 pdf Download
03/07/2562

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชินีบน

  • รายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำแนกเป็นรายบุคคล pdf Download
  • รายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำแนกตามมหาวิทยาลัยและคณะ pdf Download
  • รายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำแนกตามประเภทสถาบันการอุดมศึกษา pdf Download
06/06/2562 แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
31/05/2562 แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 5 กลุ่มวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 pdf Download
31/05/2562 แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 5 กลุ่มวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 pdf Download
31/05/2562 แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด 5 กลุ่มวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 pdf Download

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

rbschl@rajinibon.ac.th

 

Facebookวิชาการ