วิชาการ "ยุทธศาสตร์ทางวิชาการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับที่ ๗"

(ปีการศึกษา 2562 - 2564)

 

Card image

ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม
Card image

ยกระดับอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนให้เป็นพลเมืองไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม
Card image

ยกระดับเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม
Card image
Card image

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

► RD1 แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
► RD2 บันทึกการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
► RD3 รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
► RD4 บันทึกผลงานเด่น

Download แบบฟอร์มวิชาการ

Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร