โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนรินทร์พร นาคสีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รายการ SISB GYMNASTIC BANGKOK 2024 ณ SISB โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงตวงสุข สุภีกิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้ารับรางวัล ในพิธีพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 ในสาขา กีฬาและนันทนาการ รายละเอียดดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรัชวิภา แก้วแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการยืดหยุ่น10 ท่า ในกีฬายิมนาสติกศิลป์รายการ 1st JRC Young Star 2024 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสาริสา ไพรสยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิชญธิดา วงศ์หมั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนนทบุรี สวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 12 ( 12th Nonthaburi Swimming Cup 2024 ) รับรองสถิติแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงชนมน ชาญศิริธรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ MBK cover dance ณ Mbk center ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพริมวิรา วรงคกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันไวโอลินในรุ่น Strings Children A รอบคัดเลือก รายการ The VII International Liszt Ferenc Competition 2024 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจรสกมล แสวงสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันNational Online Genius Test จัดโดย Center One Education และโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Ballet Solo และเข้าร่วม Workshop Master Class (เวที TWBT 2024) ประเภท: Ballet Repertoire Solo (Junior C) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ เจริญศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2024 (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2024) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพาขวัญ จันจะนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ โครงการ World scholar cup โดย Yale university รอบ regional ณ โรงเรียนเด่นหล้า บริทิช DBS ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ สุขขีโสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ MBK cover dance ณ Mbk center ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอุ่นธารา สารอต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ 2024 Japan Design, Idea and Invention Expo “JDIE 2024” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ เจริญศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันการพูดประกวดความคิดสร้างสรรค์ โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Thailand Science Ideation Contest 2024(TSIC2024)ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพาฝัน โลหะสุนทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ที่ได้เข้าร่วมรายการแข่งขัน The World Ballet Trial Thailand Stage 2024 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัชธีญา เพ็ชร์ยาหน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2024 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณฐรักษ์ อชิรรุจิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีการแสดงนานาชาติ รายการ THE 5TH INTERNATIONAL COMPETITION OF ARTS & TALENTS "VIVA ITALIA - 2024" (Online Sections) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ ATOD International Dance Competition 2024 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน SINGHA - TSGU Junior Future Tour2024 ณ Wate rMill Golf Club & Resort ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปาณิสรา ทวิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2024“ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนุตประวีณ์ นุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้เข้าร่วมรายการแข่งขัน TMFYA 2024 Thailand Music Festival for Young Artist ประเภทกลองชุด ประเภทอายุ 9-12 ปี ณ ห้อง auditorium หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพราวรวี เทภาสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับประเทศ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนิชาภา สุขวัฒนกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันสแต็คระดับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2567 TSSA Junior Sport Stacking Championship 2024 รุ่นอายุ 9-10 ปี ประเภท Intermediate ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปวิชญา ทองงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟันดาบสากล ประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬายุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2567 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัชชา ดีกระจ่างเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน A.T.O.D. 2024 International Dance Competition จัดขึ้นที่โรงละครอักษรา ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสาริสา ไพรสยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงตวงสุข สุภีกิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ รุ่น 11-12 ปี (หญิง) ในการแข่งขัน 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTIC 2024 ณ สโมสรจินตนา ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอาคิรา กิจเจริญ ชั้นอนุบาล3/1

ที่ได้เข้าวมแข่งขัน โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว และคณิตศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2567 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสิริญาพร แก้วประชุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ประเภทแข่งขันหุ่นยนต์ ในงาน SMC 2024 ROBOTICS COMPETITION THAILAND CHAMPIONSHIP ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพุธพรินทร์ กังวานภาคย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 11 ปี ชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี 2567 และสอบวัดระดับจินตคณิตเกรด 8 จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธนพร ขจรตระกูลศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำ(Finswimming) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (Thailand Finswimming Championships 2024) ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวด จิตรกรรม ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์ ครั้งที่ 1 โดยได้เข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม ด้วยรักและเมตตา ชื่อผลงาน ความรักความอบอุ่นที่รอคอย ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2567 ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาววชิรญาณ์ แสงวิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬายิงธนู RATCHABURI CHAMPIONSHIPS 2024 4-6 May 2024 Gymnasium Ratchaburi ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.นิชนันท์ เจริญสินอนันต์ ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Classical / Lyrical Ensemble (13 & Under)11th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2024 ที่ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณปภัช ธนโชตโภคิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชน ภาคฤดูร้อนของกองทัพอากาศ & ช้าง ประจำปี 2567 ได้รับรางวัล ดังนี้


ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

rbschl@rajinibon.ac.th

 

Facebookวิชาการ