การรับหนังสือนโยบายเรียนฟรี และสั่งซื้อหนังสือเสริมการเรียนหลักสูตรปกติและหลักสูตรESMT ปีการศึกษา 2567

 class65

 

หลักสูตรทั่วไป

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทย์-คณิต) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์คำนวน) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ภาษา-จีน) มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ศิลป์ทั่วไป)

 

หลักสูตร ESMT

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

rbschl@rajinibon.ac.th

 

Facebookวิชาการ