ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

66 004

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

rbschl@rajinibon.ac.th

 

Facebookวิชาการ