ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


เครื่องหมายประจำโรงเรียน

อักษรไขว้ ส.ผ. ใต้มงกุฎ

ส.ผ. คือ พระนามาภิไธยย่อจากพระนาม "เสาวภาผ่องศรี" สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มงกุฎ คือ เครื่องสูงประดับองค์ราชินี

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

ชมพู หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คติพจน์

จงรักษาความดี ดังเกลือรักษาความเค็ม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพิกุลแก้ว

เพลงประจำโรงเรียน